Headquarters >
Shenzhen Hong Kong
Eastern >
Shanghai Zhejiang Jiangsu Province Anhui Shandong
A western part >
Chongqing Sichuan Yunnan Guizhou Tibet
West District II >
Gansu Qinghai Ningxia
South area >
Guangdong Fujian Guangxi Hainan Jiangxi Hunan
North District >
Jilin Liaoning Heilongjiang Inner Mongolia
North District II >
Beijing Tianjin Hebei
Central area >
Henan Hubei Shaanxi Shanxi